Zonnepark Welschap produceert volop energie!

Meeste postcodes zitten vol, maar in een paar postcodes zijn nog paneeldelen beschikbaar

Zonnepark Welschap

Coöperatie Zonnepark Welschap U.A. heeft een zonnepark ontwikkeld op het terrein van Vliegbasis Eindhoven.

Zonnepark in cijfers

Het zonnepark is ca. 2,5 hectare groot. Er staan 11.040 zonnepanelen. Naar schatting levert dat per jaar 2.700.000 kWh op, goed voor zo’n 1000 huishoudens.

Wat levert het op?

Zonnepark Welschap biedt omwonenden de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de opwekking van duurzame energie en tegelijkertijd een mooi rendement te realiseren.

De Initiatiefnemers

Zonnepark Welschap is ontstaan uit een samenwerkingsovereenkomst tussen Vliegbasis Eindhoven, de gemeente Eindhoven en Coöperatie Zonnepark Welschap U.A., een initiatief gedragen door vijf lokale energiecoöperaties en ‑verenigingen (040energie, Best Duurzaam, KempenEnergie, O3energie en Veldhoven Duurzaam). Directe aanleiding is de ambitieuze  duurzaamheidsagenda van Vliegbasis Eindhoven. Door Zonnepark Welschap te laten aanleggen op haar terrein, wil de vliegbasis iets doen voor de omgeving.
Begin oktober 2017 is gestart met de voorbereidingen. Sinds april 2019 is het park operationeel.