Hoe werkt het?

Twee manieren om deel te nemen

 

Deelname met inleg:

Je hebt eigen geld en wilt dit investeren in duurzame energie.

 

 

Dit moet je weten over deelname

 

Als deelnemer word je lid van Coöperatie Zonnepark Welschap en heb je recht op teruggave van de energiebelasting van € 0,0439 (inclusief btw) per afgenomen kWh (tarief 2022).

Dit geldt alleen als de geproduceerde stroom van jouw paneeldelen niet meer is dan wat je op jaarbasis volgens je energienota verbruikt.

Leveren jouw paneeldelen meer dan je verbruikt aan stroom, dan heb je over het teveel geen recht op belastingkorting.

Je krijgt korting over verbruik van maximaal 10.000 kWh per jaar.

 

Deelname aan Zonnepark Welschap

Het aantal paneeldelen bepaalt jouw inleg in Coöperatie Zonnepark Welschap. Hoeveel paneeldelen je wilt, bepaal je zelf. De investering voor deelnemers met inleg bedraagt per paneeldeel € 181 (prijs voor kwartaal 1 2022. Voor waardeverloop paneeldelen zie Downloads).

Dus je deelname in Zonnepark Welschap kost het aantal paneeldelen maal € 181. Je betaalt GEEN BTW over je inleg.

 

Hoeveel paneeldelen kan ik maximaal aanschaffen?

Je kunt al meedoen met 2 paneeldelen. Het maximum is 42. Wij adviseren om niet meer dan 80% van je totale stroomverbruik op te wekken in het zonnepark, omdat je stroomverbruik per jaar kan variëren en je geen belasting terugkrijgt over meer geproduceerde stroom. Houd daarbij ook rekening met eventueel door jou zelf geplaatste zonnepanelen op eigen dak.

 

Moet ik overstappen naar een andere energieleverancier?

Je energieleverancier voert de administratie uit. Echter niet alle energieleveranciers werken mee aan deze regeling. Kijk hier of je energieleverancier meewerkt:

 

Energieleveranciers bekijken

 

 

 

Terugverdienen met inleg van eigen geld, hoe lang duurt dat?

 

Uitgaande van de energiebelasting en btw in 2022 is de terugverdientijd bij een investering van € 181 per paneel (prijs niveau kwartaal 1 2022) ongeveer 8 jaren.

NB: in deze berekening is rekening gehouden met de thans bekende ontwikkeling van de energiebelasting in de komende jaren. Werkelijke terugverdientijd kan afwijken door hogere of lagere tarieven voor de energiebelasting en door de werkelijke hoeveelheid opgewekte stroom.

 

Onderstaand zie je de verwachtte ontwikkeling van de energietarieven elektriciteit voor de komende jaren (bron Belastingdienst en Energie Samen).

 

Verwachtte ontwikkeling Energie Belasting (incl BTW)
2018  € 0,1265
2019  € 0,1193
2020  € 0,1182
2021  € 0,1141
2022  € 0,0439
2023  € 0,1055
2024  € 0,1007
2025  € 0,0958
2026  € 0,0910
2027  € 0,0910
2028  € 0,0922

 

Zoals je ongetwijfeld vernomen hebt is door de politiek het tarief voor de energiebelasting éénmalig in 2022 fors verlaagd. Dat als compensatie voor de gestegen gas en elektriciteitsprijs. Daarmee is het rendement voor deelname aan een postcoderoosproject (zoals het Zonnepark Welschap)  in 2022 lager. Er ligt thans (januari 2022) een voorstel om de Opslag Duurzame Energie (ODE) ook mee te nemen in de vergoeding voor de deelnemers aan een postcoderoos project. Dat zou betekenen dat de opbrengst € 0,0369 hoger wordt en dan uit gaat komen op € 0,0808.

 

 

Exploitatieresultaat

 

De coöperatie verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Greenchoice. Van de opbrengst worden de kosten van onderhoud, beheer en administratie gedekt.
De algemene ledenvergadering, ofwel de gezamenlijke deelnemers in de coöperatie, beslist over wat te doen met de jaarlijkse exploitatieresultaten. Het exploitatieresultaat kan worden toegevoegd aan de reserve van de coöperatie. Een andere mogelijkheid is dat het exploitatieresultaat geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd aan de deelnemers van de coöperatie.

 

 

Wat is de postcoderoosregeling?

 

De postcoderoosregeling (de officiële benaming is Regeling Verlaagd Tarief) is in 2015 geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.

Daartoe wordt een coöperatie opgericht waarin de deelnemers participeren en alle rechten en verplichtingen worden ondergebracht.

 

Voor meer informatie over de postcoderoosregeling kijk op:

 

www.postcoderoosregeling.nl
www.hieropgewekt.nl

 

Omwonenden van Vliegbasis Eindhoven kunnen deelnemen aan Zonnepark Welschap. Deelnemers worden lid van de coöperatie en investeren in het zonnepark door in te schrijven voor een aantal paneeldelen.

Om deel te kunnen nemen stelt de overheid als voorwaarde dat je binnen het gebied van aaneengesloten postcodes rondom de productielocatie woont, dat is Zonnepark Welschap. Dit wordt een postcoderoos genoemd.

 

Met ingang van 31 maart 2021 is de oude regeling vervallen en is deze vervangen door een nieuwe regeling; alle bestaande contracten blijven uiteraard ongewijzigd doorlopen. De deelnemers van de bestaande (oude) regeling houden daarmee tot de einddatum (dat is 1 april 2034) het voordeel van de teruggave energiebelasting.

 

Wel blijft het mogelijk om als nieuw lid panelen te kopen en gebruik te gaan maken van deze regeling. Je moet dan uiteraard wel voldoen aan de geldende voorwaarden (woonachtig in één van de geldende postcodes, thuis een kleinverbruikaansluiting).

 

 

Brochure

 

Bekijk de PDF brochure (2018) van Zonnepark Welschap

REKENMODEL: HOEVEEL PANEELDELEN, TERUGVERDIENTIJD EN OPBRENGST

 

Gebruik onderstaande tabel om te bepalen hoeveel paneeldelen je nodig hebt voor jouw persoonlijk energieverbruik. Bij aanschafkosten wordt uitgegaan van prijs per paneeldeel in kwartaal 1 2022: € 181

 

  1. Neem je energienota’s van de laatste jaren en stel vast wat je normaal gesproken in een jaar verbruikt.
  2. Kijk nu in de tabel bij de kolom Opbrengst kWh naar het aantal kWh dat 80% van jouw jaarverbruik is. Zo vind je het aantal paneeldelen dat bij jouw verbruik past en de kosten daarvan als je wilt deelnemen met inleg.

 

Je kunt ook de rekenmodule onder deze tabel gebruiken om het aantal paneeldelen voor jouw situatie te berekenen.

 

Opbrengst kWh Paneeldelen Aanschafkosten Paneeldelen
470 2  € 362
940 4  € 724
1410 6  € 1.086
1880 8  € 1448
2350 10  € 1810
2820 12  € 2172
3290 14  € 2534
3760 16  € 2896
4230 18  € 3258
4700 20  € 3620
7050 30  € 5430
9870 42  € 7602

INDICATIE OPBRENGST

 

Door recente ontwikkeling in verlaging van EB en BTW kunnen we nu alleen een indicatie geven van de opbrengst bij start in deze 4 kwartalen, zie tabel hieronder. (scroll om de rest van de tabel te zien)

Jaar  Aanschaf- datum  Prijs paneeldeel  * Gem. opwek in kWh per kwartaal  EB-tarief incl. 21% BTW  Gewijzigd BTW %  EB-tarief incl. gewijzigd BTW %  ** EB-teruggave per kwartaal  Looptijd in jaren  Teruggave EB tot 1 april 2035  *** Rendement per paneel tot 1-april 2034  Terugverdien- tijd in jaren  Terugverdien- tijd als % van de looptijd 
2022 1-apr-22 € 177,25 249 € 0,04 21% € 0,04 € 2,73 12 € 238,66 € 61,41 8,9 74%
2022 1-jul-22 € 173,50 249 € 0,04 9% € 0,04 € 2,46 11,75 € 235,93 € 62,43 8,6 74%
2022 1-okt-22 € 169,75 249 € 0,04 9% € 0,04 € 2,46 11,5 € 233,47 € 63,72 8,4 73%
2023 1-jan-23 € 166,00 248 € 0,11 9% € 0,10 € 5,89 11,25 € 231,00 € 65,00 8,1 72%

* Degradatie paneeldelen per jaar 0,5%.

** De energiebelasting (EB) wordt jaarlijks na
afloop van het productiejaar (1 april t/m 31 maart) uitgekeerd.

*** Eventuele winstdelingen zijn niet opgenomen in de berekeningen. EB = energiebelasting