Hoe werkt het?

Twee manieren om deel te nemen

 

Deelname met inleg:

Je hebt eigen geld en wilt dit investeren in duurzame energie.

Deelname zonder inleg:

Je investeert niet maar gaat wel direct besparen.

 

 

Dit moet je weten over deelname

 

Als deelnemer word je lid van Coöperatie Zonnepark Welschap en heb je recht op teruggave van de energiebelasting van € 0,1193 (inclusief btw) per afgenomen kWh (tarief 2020).

Dit geldt alleen als de geproduceerde stroom van jouw paneeldelen niet meer is dan wat je op jaarbasis volgens je energienota verbruikt.

Leveren jouw paneeldelen meer dan je verbruikt aan stroom, dan heb je over het teveel geen recht op belastingkorting.

Je krijgt korting over verbruik van maximaal 10.000 kWh per jaar.

 

Deelname aan Zonnepark Welschap

Het aantal paneeldelen bepaalt jouw inleg in Coöperatie Zonnepark Welschap. Hoeveel paneeldelen je wilt, bepaal je zelf. De investering voor deelnemers met inleg bedraagt per paneeldeel € 265.

Dus je deelname in Zonnepark Welschap kost het aantal paneeldelen maal € 265. Je betaalt GEEN BTW over je inleg.

 

Hoeveel paneeldelen kan ik maximaal aanschaffen?

Je kunt al meedoen met 2 paneeldelen. Het maximum is 42. Wij adviseren om niet meer dan 80% van je totale stroomverbruik op te wekken in het zonnepark, omdat je stroomverbruik per jaar kan variëren en je geen belasting terugkrijgt over meer geproduceerde stroom. Houd daarbij ook rekening met eventueel door jou zelf geplaatste zonnepanelen op eigen dak.

 

Moet ik overstappen naar een andere energieleverancier?

Je energieleverancier voert de administratie uit. Echter niet alle energieleveranciers werken mee aan deze regeling. Kijk hier of je energieleverancier meewerkt:

 

Energieleveranciers bekijken

 

LET OP: Deelnemen ZONDER inleg van eigen geld kan alleen als je overstapt naar onze samenwerkingspartner Greenchoice.

 

 

Terugverdienen met inleg van eigen geld, hoe lang duurt dat?

 

Met alleen de energiebelastingteruggave verdien je als deelnemer met inleg naar verwachting de inleg voor een paneeldeel terug in ongeveer 9 jaar. De overheid bepaalt jaarlijks de hoogte van de energiebelasting. Uitgaande van de energiebelasting en btw in 2018 bedraagt het jaarlijks belastingvoordeel  € 29,82 per paneel (250 kWh x 11.93 cent). Terugverdientijd € 265 : € 29,82 = 8 jaar en 11 maanden.

 

 

Wat verdien je ZONDER inleg van eigen geld?

 

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om zonder inleg van eigen geld mee te doen, dan ontvang je eveneens hetzelfde belastingvoordeel. Hier wordt wel een bijdrage op ingehouden, waarvan rente en afschrijving van de panelen wordt betaald. Vervolgens resteert er naar verwachting – op basis van de huidige tarieven – een voordeel van € 0,03 per kWh. Dit is per paneeldeel € 7 per jaar. Je begint dus direct met besparen, want er is geen inleg die je moet terugverdienen.

 

 

Exploitatieresultaat

 

De coöperatie verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Greenchoice. Van de opbrengst worden de kosten van onderhoud, beheer en administratie gedekt.
De algemene ledenvergadering, ofwel de gezamenlijke deelnemers in de coöperatie, beslist over wat te doen met de jaarlijkse exploitatieresultaten. Het exploitatieresultaat kan worden toegevoegd aan de reserve van de coöperatie. Een andere mogelijkheid is dat het exploitatieresultaat geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd aan de deelnemers van de coöperatie.

 

 

Wat is de postcoderoosregeling?

 

De postcoderoosregeling (de officiële benaming is Regeling Verlaagd Tarief) is in 2015 geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.

Daartoe wordt een coöperatie opgericht waarin de deelnemers participeren en alle rechten en verplichtingen worden ondergebracht.

 

Voor meer informatie over de postcoderoosregeling kijk op:

 

www.postcoderoosregeling.nl
www.hieropgewekt.nl

 

Omwonenden van Vliegbasis Eindhoven kunnen deelnemen aan Zonnepark Welschap. Deelnemers worden lid van de coöperatie en investeren in het zonnepark door in te schrijven voor een aantal paneeldelen.

Om deel te kunnen nemen stelt de overheid als voorwaarde dat je binnen het gebied van aaneengesloten postcodes rondom de productielocatie woont, dat is Zonnepark Welschap. Dit wordt een postcoderoos genoemd.

 

 

Brochure

 

Bekijk de PDF brochure van Zonnepark Welschap

REKENMODEL: HOEVEEL PANEELDELEN, TERUGVERDIENTIJD EN OPBRENGST

 

Gebruik onderstaande tabel om te bepalen hoeveel paneeldelen je nodig hebt voor jouw persoonlijk energieverbruik.

 

  1. Neem je energienota’s van de laatste jaren en stel vast wat je normaal gesproken in een jaar verbruikt.
  2. Kijk nu in de tabel bij de kolom Opbrengst kWh naar het aantal kWh dat 80% van jouw jaarverbruik is. Zo vind je het aantal paneeldelen dat bij jouw verbruik past en de kosten daarvan als je wilt deelnemen met inleg.

 

Je kunt ook de rekenmodule onder deze tabel gebruiken om het aantal paneeldelen voor jouw situatie te berekenen.

 

Opbrengst kWh Paneeldelen Aanschafkosten Paneeldelen
470 2  € 530
940 4  € 1.060
1410 6  € 1.590
1880 8  € 2.120
2350 10  € 2.650
2820 12  € 3.180
3290 14  € 3.710
3760 16  € 4.240
4230 18  € 4.770
4700 20  € 5.300
7050 30  € 7.950
9870 42  € 11.130

REKENMODULE

 

Hier kun je uitrekenen hoeveel paneeldelen je nodig hebt, wat het kost en wat de terugverdientijd is.