Hoe werkt het?

Twee manieren om deel te nemen

 

Deelname met inleg:

Je hebt eigen geld en wilt dit investeren in duurzame energie.

 

 

Dit moet je weten over deelname

 

Als deelnemer word je lid van Coöperatie Zonnepark Welschap en heb je recht op teruggave van de energiebelasting van € 0,1193 (inclusief btw) per afgenomen kWh (tarief 2020).

Dit geldt alleen als de geproduceerde stroom van jouw paneeldelen niet meer is dan wat je op jaarbasis volgens je energienota verbruikt.

Leveren jouw paneeldelen meer dan je verbruikt aan stroom, dan heb je over het teveel geen recht op belastingkorting.

Je krijgt korting over verbruik van maximaal 10.000 kWh per jaar.

 

Deelname aan Zonnepark Welschap

Het aantal paneeldelen bepaalt jouw inleg in Coöperatie Zonnepark Welschap. Hoeveel paneeldelen je wilt, bepaal je zelf. De investering voor deelnemers met inleg bedraagt per paneeldeel € 196 (prijs voor kwartaal 1 2021. Voor waardeverloop paneeldelen zie Downloads).

Dus je deelname in Zonnepark Welschap kost het aantal paneeldelen maal € 196. Je betaalt GEEN BTW over je inleg.

 

Hoeveel paneeldelen kan ik maximaal aanschaffen?

Je kunt al meedoen met 2 paneeldelen. Het maximum is 42. Wij adviseren om niet meer dan 80% van je totale stroomverbruik op te wekken in het zonnepark, omdat je stroomverbruik per jaar kan variëren en je geen belasting terugkrijgt over meer geproduceerde stroom. Houd daarbij ook rekening met eventueel door jou zelf geplaatste zonnepanelen op eigen dak.

 

Moet ik overstappen naar een andere energieleverancier?

Je energieleverancier voert de administratie uit. Echter niet alle energieleveranciers werken mee aan deze regeling. Kijk hier of je energieleverancier meewerkt:

 

Energieleveranciers bekijken

 

 

 

Terugverdienen met inleg van eigen geld, hoe lang duurt dat?

 

Uitgaande van de energiebelasting en btw in 2021 is de terugverdientijd bij een investering van € 196 per paneel (prijs niveau kwartaal 1 2021) ongeveer 8 jaren.

NB: in deze berekening is rekening gehouden met de thans bekende ontwikkeling van de energiebelasting in de komende jaren. Werkelijke terugverdientijd kan afwijken door hogere of lagere tarieven voor de energiebelasting en door de werkelijke hoeveelheid opgewekte stroom.

 

Onderstaand zie je de verwachtte ontwikkeling van de energietarieven elektriciteit voor de komende jaren (bron Belastingdienst en Energie Samen).

 

Verwachtte ontwikkeling Energie Belasting (incl BTW)
2018  € 0,1265
2019  € 0,1193
2020  € 0,1182
2021  € 0,1141
2022  € 0,1097
2023  € 0,1055
2024  € 0,1007
2025  € 0,0958
2026  € 0,0910
2027  € 0,0910
2028  € 0,0922

 

 

 

Exploitatieresultaat

 

De coöperatie verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Greenchoice. Van de opbrengst worden de kosten van onderhoud, beheer en administratie gedekt.
De algemene ledenvergadering, ofwel de gezamenlijke deelnemers in de coöperatie, beslist over wat te doen met de jaarlijkse exploitatieresultaten. Het exploitatieresultaat kan worden toegevoegd aan de reserve van de coöperatie. Een andere mogelijkheid is dat het exploitatieresultaat geheel of gedeeltelijk wordt uitgekeerd aan de deelnemers van de coöperatie.

 

 

Wat is de postcoderoosregeling?

 

De postcoderoosregeling (de officiële benaming is Regeling Verlaagd Tarief) is in 2015 geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen.

Daartoe wordt een coöperatie opgericht waarin de deelnemers participeren en alle rechten en verplichtingen worden ondergebracht.

 

Voor meer informatie over de postcoderoosregeling kijk op:

 

www.postcoderoosregeling.nl
www.hieropgewekt.nl

 

Omwonenden van Vliegbasis Eindhoven kunnen deelnemen aan Zonnepark Welschap. Deelnemers worden lid van de coöperatie en investeren in het zonnepark door in te schrijven voor een aantal paneeldelen.

Om deel te kunnen nemen stelt de overheid als voorwaarde dat je binnen het gebied van aaneengesloten postcodes rondom de productielocatie woont, dat is Zonnepark Welschap. Dit wordt een postcoderoos genoemd.

 

Met ingang van 31 maart 2021 vervalt de huidige regeling en wordt deze vervangen door een nieuwe regeling; alle bestaande contracten blijven uiteraard ongewijzigd doorlopen. De deelnemers van de bestaande (oude) regeling houden daarmee tot de einddatum (dat is 1 april 2034) het voordeel van de teruggave energiebelasting.

 

Let op: bij het sluiten van de oude regeling (dat is dus per 31 maart 2021) is thans door de overheid bepaald dat er vanaf 1 april 2021 geen nieuwe leden meer mogen toetreden aan de Coöperatie. Dat betekent dat als je gedurende de resterende looptijd onvoorzien toch je panelen weer wilt verkopen, je dat alleen maar aan bestaande leden van de Coöperatie mag doen. In het geval dat je verhuist buiten de postcoderoos (en dus geen aanspraak meer kunt maken op teruggave van de energiebelasting) of bij overlijden van de laatste bewoner, zal de Coöperatie eerst proberen je panelen weer te verkopen aan bestaande leden of anders zelf innemen. Omdat de Coöperatie zelf geen voordeel van teruggave energiebelasting kan genieten is het terugkopen van panelen gebonden aan een jaarlijks vast te stellen maximum.

 

Brochure

 

Bekijk de PDF brochure (2018) van Zonnepark Welschap

REKENMODEL: HOEVEEL PANEELDELEN, TERUGVERDIENTIJD EN OPBRENGST

 

Gebruik onderstaande tabel om te bepalen hoeveel paneeldelen je nodig hebt voor jouw persoonlijk energieverbruik. Bij aanschafkosten wordt uitgegaan van prijs per paneeldeel in kwartaal 1 2021: € 196

 

  1. Neem je energienota’s van de laatste jaren en stel vast wat je normaal gesproken in een jaar verbruikt.
  2. Kijk nu in de tabel bij de kolom Opbrengst kWh naar het aantal kWh dat 80% van jouw jaarverbruik is. Zo vind je het aantal paneeldelen dat bij jouw verbruik past en de kosten daarvan als je wilt deelnemen met inleg.

 

Je kunt ook de rekenmodule onder deze tabel gebruiken om het aantal paneeldelen voor jouw situatie te berekenen.

 

Opbrengst kWh Paneeldelen Aanschafkosten Paneeldelen
470 2  € 392
940 4  € 784
1410 6  € 1.176
1880 8  € 1568
2350 10  € 1960
2820 12  € 2352
3290 14  € 2744
3760 16  € 3136
4230 18  € 3528
4700 20  € 3920
7050 30  € 5880
9870 42  € 8232

REKENMODULE

 

Hier kun je uitrekenen hoeveel paneeldelen je nodig hebt, wat het kost en wat de terugverdientijd is.