Coöperatie Zonnepark Welschap

Duurzame energie voor alle omwonenden van Vliegbasis Eindhoven

 

Zonnepark Welschap biedt jou een mooie gelegenheid om een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst door te investeren in zonne-energie. Bovendien krijg je een goed rendement op je ingelegde euro’s. Deelname is afhankelijk van welke postcode je hebt.

Voor wie is Zonnepark Welschap interessant?

 

Zonnepark Welschap is aantrekkelijk voor iedereen die belangstelling heeft om bij te dragen aan een duurzame opwekking van energie maar geen zonnepanelen op het eigen dak wil of kan plaatsen.

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

 

  • Je woont in een appartement of huurwoning.
  • Het dak van je huis heeft een ongunstige ligging of je hebt veel schaduw op je dak.
  • Je huis heeft een monumentenstatus.
  • Zonnepanelen op je dak vind je lelijk.
  • Je hebt al zonnepanelen maar wilt graag een duurzame aanvullende energiebron.

Deelnemende Postcodes

 

Inschrijving staat open voor inwoners en kleine bedrijven in een flink aantal postcodegebieden rond Vliegbasis Eindhoven.

 

Het gaat om delen van Eindhoven, Veldhoven, Oirschot, Eersel en Best.

 

Alle panelen zijn verkocht. Je kunt je echter  altijd op de wachtlijst laten plaatsen. Als je je inschrijft voor het gewenste aantal paneeldelen wordt je vanzelf op de wachtlijst geplaatst. Ondanks de wachtlijst heeft het zeker zin om je in te schrijven, want er komen altijd weer paneeldelen beschikbaar, bijvoorbeeld als mensen verhuizen buiten het postcodegebied en daardoor hun paneeldelen terug moeten verkopen aan de Coöperatie. Je krijgt bericht zodra je bovenaan de wachtlijst staat en er paneeldelen beschikbaar zijn.

 

Gemeente Best:

•  5681

•  5682

•  5683

•  5684

•  5685

 

Gemeente Eersel:

•  5511

•  5512

•  5513

Gemeente Oirschot:

• 5688

Gemeente Eindhoven:

•  5616

•  5626

•  5627

•  5651

•  5652

•  5653

•  5657

•  5658

Gemeente Veldhoven:

•  5501

•  5502

•  5503

•  5505

•  5506

•  5507

•  5508

•  5509

Nieuwe naamgeving PCR-en

 

Het zonnepark bestaat uit 5 Postcoderozen (PCR). De PCR nummering in de App van Voorstroom kwam niet overeen met de nummering van het gecertificeerde meetbedrijf, waar Voorstroom de productiecijfers vandaan haalt. Deze mismatch was ontstaan bij de realisatie van het park en gaf verwarring in het beheer. Per 1 februari 2021 wordt de nummering gelijk getrokken en zijn in de naamgeving in de App ook de globale gebieden toegevoegd die bij de PCR horen. Alleen de naam/nummering verandert; niet te toewijzing van een deelnemer aan een PCR.

 

Oude nummering PCR-en Nieuwe naamgeving PCR-en aantal panelen postcodes
Zonnepark Welschap 1 PCR 1 – (Veldhoven, Meerhoven) 3200 5501, 5506, 5508, 5509, 5658
Zonnepark Welschap 2 PCR 2 – (Best, Oirschot) 2000 5682, 5683, 5684, 5685, 5688
Zonnepark Welschap 6 PCR 3 – (Eindhoven-Noord, Best) 2250 5626, 5627, 5681, 5683
Zonnepark Welschap 5 PCR 4 – (Veldhoven, Kempen) 1050 5505, 5507, 5511, 5512, 5513
Zonnepark Welschap 4 PCR 5- (Eindhoven, Veldhoven) 2540 5502, 5503, 5616, 5651, 5652, 5653, 5657

Achtergrondinformatie

 

Door te veel broeikasgassen in de atmosfeer warmt de aarde op. In Parijs zijn in 2015 mondiale afspraken gemaakt om deze opwarming te beperken tot 1,5 graad. Een van die broeikasgassen is CO2 dat vrijkomt bij het gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie en aardgas. Daarom is er een wereldwijde energietransitie gaande: de overstap van fossiele energiebronnen naar duurzame energie zoals zonne-energie.
Vliegbasis Eindhoven had al geruime tijd de wens om bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie. Eind 2015 is Vliegbasis Eindhoven daarom gestart met een onderzoek naar een nieuwe bestemming voor de voormalige zweefvliegstrip waarbij duurzaamheid centraal staat. Al snel ontstond het idee voor de realisatie van een zonnepark op dit braakliggend stuk terrein.
Met dit idee zijn contacten gelegd met het Rijksvastgoedbedrijf van Defensie (RVB), de gemeente Eindhoven en lokale energie-coöperaties. In gezamenlijkheid is onderzocht of het technisch, economisch en organisatorisch haalbaar is om op deze locatie een zonnepark te bouwen.

Op dinsdag 10 oktober ondertekenden Vliegbasis Eindhoven, de gemeente Eindhoven en Energie Coöperatie Zonnepark Welschap een samenwerkingsovereenkomst voor het aanleggen van een zonnepark op de voormalige zweefvliegstrip van Vliegbasis Eindhoven.

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst werd gestart met de verdere uitwerking van het plan. De lokale energiecoöperaties en -verenigingen (040energie, Best Duurzaam, KempenEnergie, O3energie en Veldhoven Duurzaam) hebben de handen ineengeslagen om Zonnepark Welschap te realiseren.

Na een gedegen selectieprocedure is gekozen voor Greenchoice als professionele partner, zij nemen de ontwikkeling van het zonnepark op zich. De coöperatie verkoopt de opgewekte elektriciteit aan Greenchoice. Van de opbrengst worden de kosten van onderhoud, beheer en administratie gedekt.

 

Het bestuur van Coöperatie Zonnepark Welschap bestaat uit:

Ad van de Ven, voorzitter

Marieke van Wijnen, secretaris, PR

Ger Bakker, penningmeester

Frans Mac Lean, Financiële Commissie

Aad Zwinkels, Technische Commissie

Henk Schepers, Technische Commissie

De Cijfers

 

Beschikbaar grondoppervlak  ca. 2,5 ha

Aantal zonnepanelen ca. 11.040

Opgesteld vermogen ca. 3 MWp

Productie per jaar ca. 2.700.000 kWh

Aantal deelnemers ongeveer 900

CO2-reductie ca. 1.200.000 kg per jaar, dat komt overeen met 3500 bomen geplant.

Investering ca. € 2.700.000 excl. btw

Prijs per zonnepaneel € 151.00 (Prijs voor kwartaal 1 2024). Voor waardeverloop paneeldelen zie Documenten)

Waarde paneeldeel op 1/1/2023: € 166.00 (info tbv belastingopgave)

Opbrengst per zonnepaneel ca. 235 kWh per jaar