Privacy Policy

Privacyverklaring Coöperatie Zonnepark Welschap

 

Coöperatie Zonnepark Welschap is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder registratienummer 697998300. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Coöperatie Zonnepark Welschap verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Energieleverancier
Datum van inschrijving
IBAN nummer

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Coöperatie Zonnepark Welschap verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Versturen van onze digitale nieuwsbrief.
Coöperatie Zonnepark Welschap analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Coöperatie Zonnepark Welschap zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van het contract. Na het verstrijken van deze termijn wordt deze data geanonimiseerd of verwijderd.

 

Delen met anderen
Coöperatie Zonnepark Welschap verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coöperatie Zonnepark Welschap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Websitebezoek
Coöperatie Zonnepark Welschap gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Foto’s
Tijdens openbare evenementen van Coöperatie Zonnepark Welschap kunnen foto’s gemaakt worden die op een later moment kunnen worden gepubliceerd op onze website en/of sociale kanalen. Deze foto’s kunnen, met inachtneming van het doel waarvoor ze genomen zijn, worden gepubliceerd. Mocht u het hier niet mee eens zijn, dan kunt u contact opnemen met ons via info@zonneparkwelschap.nl.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering mailen naar info@zonneparkwelschap.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Coöperatie Zonnepark Welschap zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging
Coöperatie Zonnepark Welschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@zonneparkwelschap.nl.

Coöperatie Zonnepark Welschap heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Contactgegevens met betrekking tot privacy
E-mailadres: info@zonneparkwelschap.nl