Hoe lang zit ik aan mijn deelname vast?

Hoe lang zit ik aan mijn deelname vast?

In principe doe je mee voor de duur van het project, dat is nu nog ruim 13 jaar. De einddatum van het project is 31 maart 2034. Zolang geldt de belastingkorting via de overheidsregeling. Dat klinkt lang, maar als je zelf zonnepanelen zou nemen, neem je een investering voor zo’n 25 jaar. Wanneer je wilt of moet stoppen, bijvoorbeeld omdat je verhuist, kun je de deelnemersrechten doorverkopen aan iemand die in een van de deelnemende postcodegebieden woont, bijvoorbeeld de nieuwe bewoners van de woning. Wij zullen hiervoor een lijst aanleggen van geïnteresseerden. Met deelname aan het park ben je dus meer flexibel dan met panelen op eigen dak.

Let op: bij het sluiten van de oude regeling (dat is dus per 31 maart 2021) is thans door de overheid bepaald dat er vanaf 1 april 2021 geen nieuwe leden meer mogen toetreden. Dat betekent dat als je gedurende de resterende looptijd onvoorzien toch je panelen weer wilt verkopen, je dat alleen maar aan bestaande leden mag doen. In het geval dat je verhuist buiten de postcoderoos (en dus geen aanspraak meer kunt maken op teruggave van de energiebelasting) of bij overlijden van de laatste bewoner, zal de Coöperatie eerst proberen je panelen weer te verkopen aan bestaande leden of anders zelf innemen. Omdat de Coöperatie zelf geen voordeel van teruggave energiebelasting kan genieten is het terugkopen van panelen gebonden aan een jaarlijks vast te stellen maximum.

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.