Hoe zit het met mijn verplichtingen als ik stop met deelname?

Hoe zit het met mijn verplichtingen als ik stop met deelname?

Pas als de coöperatie de garantie heeft dat de paneeldelen doorgegeven kunnen worden aan een andere deelnemer, die door de coöperatie geaccepteerd is, kan er overgegaan worden tot uitschrijving als deelnemer en worden de rechten en verplichtingen automatisch overgenomen door de nieuwe deelnemer.

Let op: bij het sluiten van de oude regeling (dat is dus per 31 maart 2021) is thans door de overheid bepaald dat er vanaf 1 april 2021 geen nieuwe leden meer mogen toetreden. Dat betekent dat als je gedurende de resterende looptijd onvoorzien toch je panelen weer wilt verkopen, je dat alleen maar aan bestaande leden mag doen. In het geval dat je verhuist buiten de postcoderoos (en dus geen aanspraak meer kunt maken op teruggave van de energiebelasting) of bij overlijden van de laatste bewoner, zal de Coöperatie eerst proberen je panelen weer te verkopen aan bestaande leden of anders zelf innemen. Omdat de Coöperatie zelf geen voordeel van teruggave energiebelasting kan genieten is het terugkopen van panelen gebonden aan een jaarlijks vast te stellen maximum.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.