Op de jaarafrekening wordt ook een “vermindering energiebelasting” verrekend. Blijft die teruggave in stand of vervalt die ?

Op de jaarafrekening wordt ook een “vermindering energiebelasting” verrekend. Blijft die teruggave in stand of vervalt die ?

De post “vermindering energiebelasting” op de jaarafrekening staat los van de werkelijk betaalde energiebelasting. Iedereen die een aansluiting heeft, heeft recht op deze vermindering, los van het verbruik. Die geldt dus naast de “vrijstelling energiebelasting” op basis van het verbruik via de postcoderegeling.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.