Wat als er te weinig deelnemers zijn?

Wat als er te weinig deelnemers zijn?

Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn in het kader van de postcoderoosregeling, is Welschap voornemens het zonnepark aan te vullen met opwekcapaciteit in het kader van de SDE+-subsidieregeling (commerciële exploitatie). Hierdoor kunnen deelnemers toch nog profiteren van de investering in één keer (de exploitatiekosten per paneel zijn lager) maar Welschap zal wel dan naast de SDE+-subsidie nog financiering en/of partners moeten aantrekken.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.