Wie neemt de besluiten binnen de coöperatie?

Wie neemt de besluiten binnen de coöperatie?

De leden (de deelnemers dus) nemen de besluiten (elk lid heeft 1 stem). Jaarlijks houdt de coöperatie een algemene leden vergadering waarvoor alle leden worden uitgenodigd. In deze vergadering worden belangrijke besluiten door het bestuur voorgelegd en keurt men o.a. de jaarrekening goed en is er inspraak over de bestemming van het exploitatieresultaat. Voor beheer en uitvoering van de dagelijkse gang van zaken kiezen de leden een bestuur.
De rollen van bestuur en leden zijn vastgelegd in de notariële statuten van de vereniging en een aanvullend huishoudelijk reglement.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.