Wordt er een deugdelijke verzekering afgesloten tegen hagelschade en vandalisme?

Wordt er een deugdelijke verzekering afgesloten tegen hagelschade en vandalisme?

Ja, er wordt een deugdelijke verzekering afgesloten. Dit zal gebeuren bij een verzekeraar die gespecialiseerd is in het verzekeren van zonnestroomsystemen. Daarbij is voor de businesscase uitgegaan van een verzekering die niet alleen dergelijke schades dekt, maar ook de kosten van het tijdelijk niet kunnen produceren van energie (met een beperkt eigen risico). Verder staat de installatie op een terrein van Defensie en is daarmee ook gelijk beveiligd tegen vandalisme.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.