Zijn de energieleveranciers verplicht mee te werken aan teruggave energiebelasting ?

Zijn de energieleveranciers verplicht mee te werken aan teruggave energiebelasting ?

De energieleveranciers zijn niet verplicht om mee te werken aan verrekening energiebelasting. Mogelijk moet een deelnemer daarom van energieleverancier veranderen. Een meerjarig contract kan opgezegd worden (zie www.energieleveranciers.nl/opzeggen voor afkoopbedragen). Bij een resterende looptijd van 1,5 jaar bijvoorbeeld mag de leverancier wettelijk maximaal € 50 per product (stroom of gas) als boete in rekening brengen. Overigens zijn er op dit moment minimaal 21 energieleveranciers die er wel aan meedoen, waaronder Greenchoice, Qurrent, Eneco, Essen en Nuon e.a.. Energieleveranciers die (nog) niet meedoen zijn o.a. Oxxio en Vandebron. Een overzicht van energieleveranciers die voor zover bekend wel meedoen wordt op de website geplaatst.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.